• GEF projekt
  • 17.04.2016. 16:00

Srbiji 3,2 miliona dolara za unapređenje šuma

Savet Globalnog fonda za zaštitu životne sredine odobrio je grant od 3,2 miliona dolara, za unapređenje stanja šuma u Srbiji.

  • 68
  • 2
  • 0

Globalni fond za zaštitu životne sredine (GEF) saopštio je da je savet tog fonda odobrio grant od 3,2 miliona dolara, za unapređenje stanja šuma u Srbiji. Kako se navodi, ta sredstva će se koristiti za finansiranje aktivnosti u okviru četvorogodišnjeg projekta Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih Nacija (FAO), sa ciljem da se na duži period poboljša opšte stanje i zdravlje šuma uvođenjem principa održivog upravljanja šumama.

Dodaje se da je u toku je razmatranje oblasti u kojoj će se prvo sprovesti principi multifunkcionalnog upravljanja šumama, i ocenjuje da bi to najpre mogla biti tampon zona Nacionalnog parka Tara, koja pokriva 80.000 hektara zemlje. "Cilj projekta integrisanog održivog upravljanja šumama, koji će se upravo razvijati i testirati u ovoj oblasti, je povećanje šumskog pokrivača za pet odsto čime bi se povećala sposobnost šume da apsorbuje oko 954.200 tona ugljen-dioksida", piše u saopštenju i naglašava da će pomenute aktvnosti FAO sprovoditi u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ).

Opšte stanje šumskog fonda u Srbiji prilično je loše

U saopštenju se dodaje da je šumarstvo veoma važna delatnost u Srbiji i da je skoro trećina teritorije zemlje pod šumama, kao i da šumarstvo učestvuje sa 2,3 odsto u formiranju bruto domaćeg proizvoda Srbije. Ističe se i da je analiza šuma iz 2009. pokazala da je opšte stanje šumskog fonda u Srbiji prilično loše, imajući u vidu nepovoljni sastav i loše zdravstveno stanje šuma, kao i to da se šume veoma slabo podmlađuju prirodnim obnavljanjem.

"Cilj FAO projekta je da pruži pomoć Srbiji kroz reviziju postojeće strategije razvoja i zakonodavstva u oblasti šumarstva, uz uključivanje ciljeva i modernih principa multifunkcionalnog upravljanja šumama. Prilikom donošenja odluka koje se odnose na upravljanje šumama, potrebno je pomno razmotriti i pitanja očuvanja biodiverziteta, kao i smanjenje uticaja klimatskih promena", piše u saopštenju.

Dodaje se i da će oko 120 zaposlenih u sektoru šumarstva - predstavnika administracije, naučnih institucija kao i preduzeća koja gazduju šumama u Srbiji, u cilju lakšeg uvođenja tih principa, prisustvovati FAO treninzima na temu upravljanja šumama.

Foto:pixabay.com


Izvori

beta.rs


Tagovi

GEF Zaštita šuma Biodiverzitet Šumski pokrivač Unapređenje stanja šuma FAO