• Pošumljavanje
  • 09.11.2018. 08:00

U planu obnova šuma na 1.450 ha i nove šume na 95 ha

Nakon završetka vegetacionog perioda, i kada opadne lišće sa sadnica listopadnih vrsta drveća, započeće nova sezona pošumljavanja u Vojvodinašumama.

Foto: Vojvodinašume
  • 142
  • 22
  • 0

Nemoguće je zamisliti zdravu životnu sredinu i održivi razvoj društvene zajednice bez - šume. Ovi ekosistemi imaju izuzetan društveni značaj zbog proizvodnih, zaštitno-regulatornih, socijalnih i kulturnih funkcija. Zbog toga se pred šumarstvo stalno postavljaju novi zahtevi od šire društvene zajednice, koji se moraju uzeti u obzir prilikom planiranja i sprovođenja aktivnosti u šumi, navode u Vojvodinašumama.

Nove šume će biti zasađene na oko 95 hektara

Nakon završetka vegetacionog perioda, i kada opadne lišće sa sadnica listopadnih vrsta drveća, započeće nova sezona pošumljavanja u ovom javnom preduzeću. Ove godine potreban sadni materijal proizveden je u 13 od ukupno 15 sosptvenih asadnika.

"Planirano je da se, ukoliko uslovi na terenu dozvole, obnova šuma izvrši na površini od oko 1.450 hektara, a nove šume će biti zasađene na oko 95 hektara. Za ovaj posao je obezbeđeno ukupno oko 849.390 kvalitetnih jednogodišnjih i dvogodišnjih sadnica. Kao i do sada, najviše će biti posađeno sadnica topole (498.680), vrbe (123.430), poljskog jasena (123.000), hrasta lužnjaka (55.000), crnog bora (24.520), bagrema (20.000) i crnog oraha (4.760). Zbog izostanka uroda semena hrasta lužnjaka, u novoj sezoni neće biti pošumljavanja setvom semena ove plemenite vrste tvrdih lišćara", navode u Vojvodinašumama.

Zbog zabranje zapošljavanja kvalitet sadnje "usko grlo"

Osim pripremljene površine i kvalitetnog repro materijala, potrebno je obezbediti i radnu snagu od koje u velikoj meri na kraju zavisi da li će uspeh pošumljavanja biti dobar, ili će naredne sezone uslediti popunjavanje, pa i ponovno pošumljavanje na lokalitetima gde je opstalo manje od 50% sadnica, kažu u Vojvodinašumama:

"Nažalost, zbog zabrane zapošljavanja novih radnika poslednjih godina sa jedne strane, i male naknade za angažovanje povremene radne snage po ugovoru za usluge sa druge strane, realno je za očekivati da će kvalitet sadnje biti 'usko grlo'".

Ipak, nadaju se da će im vremenske prilike i ove godine biti saveznici, da će padavina biti dovoljno na početku i tokom naredne vegetacije, kako bi bar sušenje sadnica u kulturama i plantažama bilo svedeno na minimum.


Izvori

Vojvodinašume


Tagovi

Pošumljavanje Vojvodinašume Topola Vrba Poljski jasen Hrast lužnjak Crni bor Bagrem Crni orah Radna snaga


Autorka

Aleksandra Kekić

Urednik portala, diplomirani novinar i ljubitelj prirode. Omiljena izreka: Ko sme taj može, ko ne zna za strah, taj ide napred.