• Zaštita šuma
  • 17.12.2019. 19:00

Veće EU: Hitno odrediti prioritete u cilju zaštite svetskih šuma

S obzirom na to da mogu apsorbovati gasove staklene bašte, šume imaju ključnu ulogu u delovanju na području klime. Šume čuvaju najveći deo bioraznolikosti na Zemlji.

Foto: Pixabay/Makalu
  • 80
  • 17
  • 0

Veće Evropske unije u ponedeljak, 16. decembra, usvojilo je zaključke kojima se određuju političke smernice o zaštiti i obnovi svetskih šuma

Kako su upozorili, s obzirom na to da mogu apsorbovati gasove staklene bašte, šume imaju ključnu ulogu u delovanju na području klime. Šume čuvaju najveći deo bioraznolikosti na Zemlji, a zbog rasta broja stanovnika i sve veće potražnje za hranom, pretvaraju se u poljoprivredna zemljišta i veća važnost pridaje se poljoprivrednoj produktivnosti.

Traže procenu novih regulatornih i neregulatornih mera

Veće EU i države članice duboko su zabrinuti zbog činjenice da trenutne politike i delovanje u području očuvanja i obnove šuma, kao i održive privrede na globalnom nivou, nisu dovoljni da bi se zaustavilo krčenje šuma. Saglasni su da je potrebno pojačano delovanje EU i podstiču Komisiju da u okviru evropskog zelenog plana, hitno odredi prioritete i sprovede mere navedene u komunikaciji zajedno sa državama članicama, industrijom, organizacijama i institucijama, civilnim društvom i partnerskim zemljama.

Zaključke Veća o komunikaciji o pojačanju delovanja EU za zaštitu i obnovu svetskih šuma na engleskom jeziku pogledajte ovde.

Kako bi se smanjio uticaj otiska potrošnje EU-a na zemljište, Veće i države članice traže od Komisije da ubrzano sprovede procenu novih regulatornih i neregulatornih mera na strani potražnje i da u tu svrhu izradi predloge. Te mere uključuju podizanje svesti potrošača, obaveze za učesnike u industriji i saradnju sa zemljama proizvođačima.

Preporučuju partnerski pristup

Veće i države članice posvećeni su jačanju međunarodne saradnje i saradnji sa partnerskim zemljama radi delovanja protiv krčenja i degradacije šuma, posebno u poljoprivrednoj proizvodnji, u skladu sa tri stuba održivog razvoja. Za saradnju sa zemljama proizvođačima preporučuje se partnerski pristup.

Preporučuju i predlaganje posebnih odredbi o održivom upravljanja šumama i održivim poljoprivrednim proizvodima koji nisu povezani sa krčenjem šuma za sve nove relevantne sveobuhvatne trgovinske sporazume EU.

Preusmeriti finansijska sredstva na prakse održive upotrebe zemljišta

Bilo bi dobro poraditi i na preusmeravanju finansijskih sredstava na prakse održive upotrebe zemljišta. Veće i države članice ističu važnost mobilizovanja odgovarajućih finansijskih sredstava iz svih relevantnih izvora kako bi se pojačalo delovanje za zaštitu i obnovu svetskih šuma.

U kontekstu podrške istraživanjima i inovacijama Veće i države članice pozdravljaju cilj uspostavljanja opservatorije EU i pozivaju Komisiju da sarađuje sa postojećim globalnim sistemima podataka o šumama. Ujedno pozivaju Komisiju da razmotri izvodljivost mehanizma ranog upozoravanja za obaveštavanje potrošača, javnih tela i trgovačkih društava koji nabavljaju robu iz područja na kojima postoji rizik od krčenja šuma.


Tagovi

Zaštita šuma Svetske šume Evropski zeleni plan EU