Soja - BM&F (Sao Paulo)

Pregled berzanskog tržišta za proizvod "Soja" "BM&F (Sao Paulo)".

Soja @ KLUB

Dok se ceka ostatak soje da sazori,...

+9

Ovih dana obavljamo i prihranu soje...

+4

Danas nije vruće, pa se radila adap...

+4

Ove godine zasijana 22 hektara, sor...

+7