Soja - BM&F (Sao Paulo)

Pregled berzanskog tržišta za proizvod "Soja" "BM&F (Sao Paulo)".

Soja @ KLUB

Soja 2016 Prinos od 2,9 do 4 tone p...

+5

Soja i kukuruz odlično napreduju :)

+3

paralela sojino maslinovo ulje

Dok se ceka ostatak soje da sazori,...

+9