Kukuruz - CME (Chicago)

Pregled berzanskog tržišta za proizvod "Kukuruz" "CME (Chicago)".

Kukuruz @ KLUB

Završili smo sa skidanjem naših pok...

Kukuruz 16.05.2019 hladno mu

+3

Danas je lijep dan za sijanje kukur...

+4

Ako se pitate gdje smo i što radimo...

+9

U pojedinim krajevima Hrvatske već...