Kukuruz - CME (Chicago)

Pregled berzanskog tržišta za proizvod "Kukuruz" "CME (Chicago)".

Kukuruz @ KLUB

Završili sa sjetvom kukuruza :D

+6

Sretan vam praznik rada 1 maj krenu...