Kukuruz - EuroNext (Paris)

Pregled berzanskog tržišta za proizvod "Kukuruz" "EuroNext (Paris)".

Kukuruz @ KLUB

Danas nije vruće, pa se radila adap...

+4

Evo počela berba kukuruza i kod nas...

+5

Priprema se za kukuruz :D

+4

Jedini i pravi Strip till-Zonska ob...

+5