Soja - MATBA (Buenos Aires)

Pregled berzanskog tržišta za proizvod "Soja" "MATBA (Buenos Aires)".

Soja @ KLUB

Dok se ceka ostatak soje da sazori,...

+9

Soja i kukuruz odlično napreduju :)

+3

paralela sojino maslinovo ulje

Soja