Kukuruz - NCDEX (Kolkata)

Pregled berzanskog tržišta za proizvod "Kukuruz" "NCDEX (Kolkata)".

Kukuruz @ KLUB

Soja i kukuruz odlično napreduju :)

+3

Siliranje zrna kukuruza u Čehovcu (...

+4