Kukuruz - NCDEX (Kolkata)

Pregled berzanskog tržišta za proizvod "Kukuruz" "NCDEX (Kolkata)".

Kukuruz @ KLUB

Završili smo sa skidanjem naših pok...

I ove godine bili smo u sezoni križ...

+3