Soja - NCDEX (Kolkata)

Pregled berzanskog tržišta za proizvod "Soja" "NCDEX (Kolkata)".

Soja @ KLUB

Soja i ja, odnosno moja sjena :)

paralela sojino maslinovo ulje

Dok se ceka ostatak soje da sazori,...

+9

Ove godine zasijana 22 hektara, sor...

+7