SAFEX (Johannesburg) berza

Pregled berzanskog tržišta"SAFEX (Johannesburg)".