Kukuruz - SAFEX (Johannesburg)

Pregled berzanskog tržišta za proizvod "Kukuruz" "SAFEX (Johannesburg)".

Kukuruz @ KLUB

Moji kukuruzi, nedjelja, 13. avgust...

+3

Šta da očekujemo od kukuruza ove go...

I ove godine bili smo u sezoni križ...

+3

Više informacija o cijenama, kontro...