TOCOM (Tokyo) berza

Pregled berzanskog tržišta"TOCOM (Tokyo)".