Kukuruz - TOCOM (Tokyo)

Pregled berzanskog tržišta za proizvod "Kukuruz" "TOCOM (Tokyo)".

Kukuruz @ KLUB

Znam da sam izvan konkurencije ali...

Ako se pitate gdje smo i što radimo...

+9