Kukuruz - TOCOM (Tokyo)

Pregled berzanskog tržišta za proizvod "Kukuruz" "TOCOM (Tokyo)".

Kukuruz @ KLUB

Danas nije vruće, pa se radila adap...

+4

Šta da očekujemo od kukuruza ove go...