Soja - TOCOM (Tokyo)

Pregled berzanskog tržišta za proizvod "Soja" "TOCOM (Tokyo)".

Soja @ KLUB

Više informacija o cijenama, kontro...

Soja 2016 Prinos od 2,9 do 4 tone p...

+5

Danas nije vruće, pa se radila adap...

+4