• Korijander
  • 23.12.2017. 10:30

Korijander kao predusev ozimim žitima

Korijander je dobar predusev za ozima strna žita, jer rano napušta parcelu.

Foto: PDPics / Pixabay
  • 670
  • 34
  • 0

Korijander se gaji radi semena, a prinosi se kreću od 1.000 do 2.000 kilograma po hektaru. Najbolje rezultate daje na plodnim zemljištima i na istoj parceli može da se gaji tri godine.

Dobri predusevi korijanderu su strna žita, okopavine i mahunarke, a on je dobar predusev za ozima strna žita, jer rano napušta parcelu.

Priprema i setva korijandera

Osnovna obrada zamljišta obavlja se u jesen, na 30-35 centimetara. Sa predsetvenom pripremom počinje se rano u proleće. Okvirne potrebe za hranivima su: 60-70 kg/ha azota, 60-80 kg/ha fosfora i 60 kg/ha kalijuma.

"Korijander se seje u martu, a najkasniji rok setve je sredina aprila. Seje se u redove, na razmak od 25 cm ili 40-50cm. Dubina setve je 3-4cm. Za setvu se koriste žitne sejalice uz zatvaranje ulagača, a broj zatvorenih ulagača zavisi od međurednog razmaka. Količina semena kreće se od 15-20 kg/ha", kaže Milenko Đurić, savetodavac za ratarstvo PSSS Poljosavet doo iz Loznice.

Korijander - začin i čistač otrova iz organizma

Zaštita i nega korijandera

Herbicidi na bazi linurona koriste se posle setve, pre nicanja i posle nicanja u fazi rozete. Za uskolisne korove preporučuju se preparati na bazi Fluozifop-p-butil. Kada je reč o nezi, preporučuje se dva puta međuredno kultiviranje, ukoliko je setva obavljena na 40-50 cm.

Žetva korijandera

Žetva korijandera obavlja se krajem jula, početkom avgusta. Većina plodova tada je tamnomrke boje. Korijander neravnomerno sazreva, pa je potrebno obratiti posebnu pažnju.

Seme korijandera, zbog kog se i gaji (Foto: PDPics / Pixabay)

"Žetva može da se obavi dvofazno i to kada je 50% plodova zrelo. Usev se pokosi, prosuši, a posle dva do tri dana vrši se kombajnom sa podizačima. Jednofazna žetva se vrši kada je 75% plodova zrelo. Koriste se žitni kombajni, na kojima se vrši podešavanje vetrova i razmaka između bubnja i podbubnja", objašnjava Đurić.

Seme korijandera je pre skladištenja potrebno prosušiti na 12% vlage, a to može da se uradi i na suncu.

Foto: Forest and Kim Starr / Flickr


Povezana biljna vrsta

Korijander

Korijander

Engleski naziv: Coriander | Latinski naziv: Coriandrum sativum

Korijander je jednogodišnja zeljasta biljka. Smatra se da je korijander uveden u proizvodnju u 16. veku, ali to je biljka koja se spominje već u Bibliji. Koristi se plod biljke,... Više [+]

Tagovi

Korijander Setva Žetva Zaštita Kombajn Milenko Đurić


Autorka

Aleksandra Kekić

Više [+]

Urednik portala, diplomirani novinar i ljubitelj prirode. Omiljena izreka: Ko sme taj može, ko ne zna za strah, taj ide napred.