ADAMA tehnologija u herbicidnoj zaštiti kukuruza

Zaštita kukuruza od širokolisnih i uskolisnih korova je važna agrotehnička mera kako bi se obezbedili visoki prinosi. ADAMA u ponudi ima 7 preparata koji zajedno čine kompletnu zaštitu od svih korova.

Prethodni video

Sledeći video


Partner

ADAMA SRB d.o.o

Bulevar Mihajla Pupina 6, 11070 Novi Beograd, Srbija
tel: +381117858500, e-mail: office.serbia@adama.com web: https://www.adama.com/srbija/sb/