Adengo, zaštita kukuruza

Podsećamo vas zbog čega je Adengo nezamenjljiv u početnim fazama razvoja kukuruza

Prethodni video

Sledeći video


Partner

Bayer d.o.o

Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd, Srbija
tel: +381 11 20 70 200, e-mail: office.support.rs@bayer.com web: https://www.cropscience.bayer.rs/