ARTESIAN™ hibridi kukuruza optimalno koriste vlagu (rezultati prinosa)

Syngenta ARTESIAN™ tehnologija predstavlja kompleksan odgovor na izazove tokom proizvodnje kukuruza. ARTESIAN™ hibridi kukuruza poseduju širok opseg adaptabilnosti i optimalnog korišćenja vode tokom cele sezone, što im omogućava da odgovore na najbolji način na izazove kojih je sve više i više. Ova elitna klasa hibrida selekcionisanih za ostvarenje prinosa dobijena je nakon godina rada, selekcije i uspostavljanja široke eksperimentalne mreže u kojoj su testirani u najrazličitijim uslovima proizvodnje, čak i u onim najekstremnijim. Syngenta ARTESIAN™ koncept ne predstavlja defanzivnu strategiju borbe sa rizikom pojave suše, već se bazira na optimalnom korišćenju dostupne vode tokom cele sezone i kvalitetnijoj konverziji u zrno. Bitna razlika u odnosu na konkurentske i standardne hibride je da ARTESIAN™ hibridi obezbeđuju maksimalne prinose u optimalnim i dobrim godinama dok u stresnim, izazovnim godinama obezbeđuju stabilnost u prinosu i mogućnost nadoknađivanja potencijalno izgubljenog dela prinosa.

Prethodni video

Sledeći video


Partner

Syngenta Agro d.o.o

Omladinskih brigada 88b, 11070 Novi Beograd, Srbija
tel: +381(0) 11 3129982, e-mail: agro.email-srbija@syngenta.com