Bayer Srbija: Zaštita strnih žita od bolesti i korova

Podsetite se zašto je Fungicid Falcon već godinama osnova dobre zaštite od bolesti lista strnih žita, a Sekator neprikosnoven za zaštitu od korova u strnim žitima.

Prethodni video

Sledeći video


Partner

Bayer d.o.o

Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd, Srbija
tel: +381 11 20 70 200, e-mail: office.support.rs@bayer.com web: https://www.cropscience.bayer.rs/