Edukacija poljoprivrednika u Mošorinu

Kompanija Vitaminka promet sa svojim kooperantima ima odličnu saradnju, obezbeđuje im kompletan repromaterijal za podizanje i negu useva i pomaže da zavše žetvu. Nabavlja kompletan repromaterijal od osnovnog semena, zaštitnih sredstava, mineralnih đubriva pa do naftnih derivata i obezbeđivanja avansa za avansiranje proizvodnje. Tokom godina blisko je sarađivala sa poljoprivrednicima i radila na njihovoj edukaciji, kako da promenom setvene strukture, izbora mineralnih đubriva i vremena njihove primene, povećaju prinos po jedinici površine. Njihov interes je bio da se proizvede što više robe sa postojećim malim zemljišnim fondom, a šansu su videli upravo u povećanju prinosa i povećanju kvaliteta kultura ne bi li i jedna i druga strana bila zadovoljna u poslu kojim se bavi.

Prethodni video

Sledeći video


Partner

Agromedia d.o.o.

Mileve Marić Ajnštajn 46, 11070 Beograd, Srbija