Evo kako da zauvek uništite korove u kukuruzu

Ko su najveći konkurenti kukuruzu? KOROVI! Naši stručnjaci pronašli su rešenje kako da uspešno uništite korove u kukuruzu! Iz sezone u sezonu poljoprivrednici se susreću sa sve većim izazovima u borbi s korovima: blagovremena i efikasna kontrola korova; vremenske prilike koje nam diktiraju primenu herbicida; zaštititi kukuruz naročito u stresnim uslovima; i na kraju korovi koji su razvili rezistentnost na als herbicide.  

Prethodni video

Sledeći video


Partner

Bayer d.o.o

Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd, Srbija
tel: +381 11 20 70 200, e-mail: office.support.rs@bayer.com web: https://www.cropscience.bayer.rs/