Farma krava i proizvodnja mleka u Banatskom Novom Selu

Malajmare Aurel iz Banatskog Novog Sela ima farmu od 270 grla krava i dnevno 2.000 litara mleka. Ipak, razmišlja da se potpuno okrene ratarstvu.

Prethodni video

Sledeći video


Autorka

Aleksandra Kekić

Aleksandra Kekić

Urednik portala, diplomirani novinar i ljubitelj prirode. Omiljena izreka: Ko sme taj može, ko ne zna za strah, taj ide napred.


Partner

Vertigo production

Laze Nančića 2, 21000 Novi Sad, Srbija
tel: +381 21 300 82 66, e-mail: vertigons@gmail.com web: http://www.poljoprivrednaemisija.com/