Farma krava i proizvodnja mleka u Banatskom Novom Selu

Malajmare Aurel iz Banatskog Novog Sela ima farmu od 270 grla krava i dnevno 2.000 litara mleka. Ipak, razmišlja da se potpuno okrene ratarstvu.

Prethodni video

Sledeći video