Farma krava i proizvodnja mleka u Orahovu

Silaža nema dovoljnu energetsku vrednost ove godine, pa se preporučuje zamena.

Prethodni video

Sledeći video