Kako zaustaviti plamenjaču vinove loze?

Plamenjača je najopasnija ako inficira biljke tokom faze cvetanja. Sigurno će umanjiti kvalitet vina, ali može uništiti čak ceo rod! U teškim godinama i teškim uslovima kao najefikasnije zaštitno sredstvo se pokazao fungicid Mikal Flash. Ono što ga posebno izdvaja je to što ga biljka usvaja već 30 minuta nakon primene, kiša ga ne može sprati, a pojačava i prirodan odbrambeni mehanizam biljke. Za najefikasniju primenu, poslušajte savete Bayer-ovog stručnjaka Marije Polić!

Prethodni video

Sledeći video


Partner

Bayer d.o.o

Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd, Srbija
tel: +381 11 20 70 200, e-mail: office.support.rs@bayer.com web: https://www.cropscience.bayer.rs/