Kukuruz koji odoleva vetrovima - DEKALB u Banatskom Novom Selu

Kukuruz koji odoleva vetrovima! Poljoprivrednici čije se parcele nalaze na vetrovitim područjima uvek brinu da li su odabrali prave hibride koji su dovoljno snažni da izdrže nepovoljne vremenske uslove. 

Prethodni video

Sledeći video


Partner

Bayer d.o.o

Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd, Srbija
tel: +381 11 20 70 200, e-mail: office.support.rs@bayer.com web: https://www.cropscience.bayer.rs/