KWS hibrid Kerbanis

Kerbanis FAO 540 je hibrid koji pripada CLIMA CONTROL3 grupi hibrida, odnosno hibridima koji su tolerantniji na sušu, visoke temperature i nedostatake vode u zemljištu.

Prethodni video

Sledeći video


Partner