Lucija Palavra: Biodinamika je puno više od ratarstva i stočarstva

Biodinamika je po mnogima korak ispred ekološke poljoprivrede jer biodinamičari siju, presađuju i ubiru plodove precizno sljedeći kalendar i mjesečevu putanju. Jedno od rijetkih biodinamičkih gospodarstva u Slavoniji nalazi se u mjestu Ugarci. "Na 70 hektara smo zaokružili proizvodnju. Imamo deset hektara lijeske, a ostalo su žitarice i djetelinsko travne smjese, livade ili pašnjaci. Na tim površinama uzgajamo čistokrvnu pasminu goveda limousine, koje uglavnom prodajemo za rasplod", rekla je Lucija Palavra, vlasnica biodinamičkog imanja "Drvo života" u Ugarcima. 

Prethodni video

Sledeći video


Partner