LUMAX® uz KOMPLETNO rešenje dobijate i POVOLJNIJU cenu ove godine za 20%!

Uz povoljniju cenu dobijate jedan kompletan herbicid efikasan u suzbijanjusvih jednogodišnjih korova koji se javljaju u kukuruzu. Vrhunski preparat sačinjen od 3 aktivne materije koje su već dokazane i proverene na našem tržištu: S-metolahlor + mezotrion + terbutilazin.

Prethodni video

Sledeći video


Partner

Syngenta Agro d.o.o

Omladinskih brigada 88b, 11070 Novi Beograd, Srbija
tel: +381(0) 11 3129982, e-mail: agro.email-srbija@syngenta.com