Plantaža voća koju štiti SCARYBIRD uređaj

Veoma lep snimak SCARYBIRD uređaja u akciji na plantaži bobičastog voća.

Prethodni video

Sledeći video


Partner

EcKER doo

Kosovska 26/I/5, 21000 Novi Sad, Srbija
tel: +38163500507, e-mail: eckerdoo@gmail.com web: http://www.ecker-france.com/