Prvi tretman pšenice protiv bolesti u Stigu preparatima Bumper® P i Trimaxx®

Kao prvi tretman u zaštiti strnih žita kompanija ADAMA Vam preporučuje već svima dobro poznat preparat Bumper P koji u sebi sadrži dve aktivne materije prohloraz i propikonazol. Ove dve aktivne materije idealno se dopunjuju i pružaju zaštitu od prouzrokovača bolesti lista, pepelnice, septorie i rđe u pešnici i za suzbijanje prouzrokovača mrežaste pegavosti ječma, koja je ekonomski najznačajnija bolest ječma. Idealni uslovi za razvoj patogena su u rano proleće, kada posle perioda hladnog i vlažnog vremena dolazi do povećanja temperature. Fungicid Bumper P je veoma efikasan jer deluje i uslovima nižih i viših temperatura.

Prethodni video

Sledeći video


Partner

ADAMA SRB d.o.o

Bulevar Mihajla Pupina 6, 11070 Novi Beograd, Srbija
tel: +381117858500, e-mail: office.serbia@adama.com web: https://www.adama.com/srbija/sb/