SCARYBIRD uređaj u marini

SCARYBIRD uređaj uspešno odbija galebove u marinama i lukama koji svojim izmetom i kidisanjem na hranu znaju da naprave velike probleme.

Prethodni video

Sledeći video


Partner

EcKER doo

Kosovska 26/I/5, 21000 Novi Sad, Srbija
tel: +38163500507, e-mail: eckerdoo@gmail.com web: http://www.ecker-france.com/