SCARYBIRD zaštita sistema "kap-po-kap"

Naš kupac jepostavio nekoliko SCARYBIRD uređaja na njivu pod sistemom za navodnjavanje "kap-po-kap" da bi spasao tanke cevi od žednih ptica.

Prethodni video

Sledeći video


Partner

EcKER doo

Kosovska 26/I/5, 21000 Novi Sad, Srbija
tel: +38163500507, e-mail: eckerdoo@gmail.com web: http://www.ecker-france.com/