Štete od koronavirusa u poljoprivredi

U cijeloj globalnoj situaciji oko pandemije koronavirusa hrvatske poljoprivredne udruge odmah su reagirale i predložile uvođenje cijelog niza konkretnih mjera pomoći domaćim proizvođačima hrane uslijed već nastalih kao i rastućih budućih šteta. O tome smo popričali sa Stankom Zdravčevićem tajnikom Zajednice udruga seljaka Slavonije i Baranje.  

Prethodni video

Sledeći video


Partner

Osječka televizija

Sv.L.B.Mandića bb, Osijek, Hrvatska
tel: (031) 400 - 000, e-mail: marketing@ostv.hr web: http://www.osjecka.com