Sveobuhvatno rešenje za plamenjaču krompira - INFINITO by Bayer

Sveobuhvatno rešenje za plamenjaču krompira - INFINITO Znate koliko plamenjača krompira može biti invazivna i koliko štete može naneti rodu. Istraživanja pokazuju da kod nekih osetljivijih sorti kao posledica ove bolesti prinos može biti umanjen i do 50%! Veliki je problem to što ona brzo razvija rezistentnost pa je neophodno koristiti efikasne, pouzdane i dugotrajne fungicide! Baš takav je INFINITO! Infinito je sveobuhvatno rešenje za krompirovu plamenjaču jer sadrži dve aktivne materije i suzbija oba polna tipa plamenjače. Dvostruko delovanje i veća sigurnost - upravo ono što vam je potrebno! Poslušajte više o ovoj bolesti od naše koleginice Marije Polić.

Prethodni video

Sledeći video


Partner

Bayer d.o.o

Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd, Srbija
tel: +381 11 20 70 200, e-mail: office.support.rs@bayer.com web: https://www.cropscience.bayer.rs/