Syngenta program ranog suzbijanja korova u kukuruzu

Korovi predstavljaju jednu od najvećih prepreka na putu do prinosa. Poljoprivrednici najčešće najveću pažnju posvećuju smenima, đubrivima ili mašinama kojima izvode razne operacije u polju, dok na korove misle tek kada se oni pojave. To je već KASNO. Korovi i kada nisu vidljivi prave problem, jer ukoliko su povoljne temperature i ima dovoljno vlage vrlo brzo mogu da izniknu i brzim razvojem da „guše“ kukuruz i oduzmu mu vredne resurse poput vode, min materija i prostora. Rano suzbijanje korova je jedno od najbitnijih mera koje trebamo preduzeti, jer kao i kod bolesti PREVENTIVA je osnovni lek. Kritična tačka od koje korovi počinju negativno da deluju na prinos kreće već od 3 lista kukuruza, stoga već do tada bi trebalo da se umanji taj pritisak. Za rano suzbijanje korova kompanija Syngenta ima u svojoj paleti 2 vrhunska proizvoda: LUMAX® i CAMIX® .

Prethodni video

Sledeći video


Partner

Syngenta Agro d.o.o

Omladinskih brigada 88b, 11070 Novi Beograd, Srbija
tel: +381(0) 11 3129982, e-mail: agro.email-srbija@syngenta.com