Tvrđava u odbrani od bolesti - QuadrisTop fungicid

Uzgajivačima maline, jagode i povrća daje održivu i snažnu kontrolu bolesti, posebno za uzorčnika ljubičaste pegavosti lastara maline, crne pegavosti i plamenjače paradajza, kupusa, lubenice. Quadris Top predstavlja NOVU formulaciju koja je mešavina jedne akivne materije iz grupe strobilurina (azoksistrobin) i druge iz grupe triazola (difenokonazol), i predstavlja evoluciju brenda Quadris® trenutno registrovanog kao folijarni fungicid u mnogim usevima u svetu i kod nas. Dodatna karakteristika QuadrisTop fungicida je brzo usvajanje u biljku sa translaminarnim kretanjem difenokonazola i sistemičnim kretanjem na gore azoksistrobina. Quadris Top ima preventivna, i kurativna svojstva i preporučuje se za suzbijanje mnogih važnih bolesti gajenih biljaka.

Prethodni video

Sledeći video


Partner

Syngenta Agro d.o.o

Omladinskih brigada 88b, 11070 Novi Beograd, Srbija
tel: +381(0) 11 3129982, e-mail: agro.email-srbija@syngenta.com