Uzgoj virtemberg ovaca u Sirigu

Dragan Rodić iz Siriga uzgaja virtemberg rasu i najviše prodaje priplodni materijal.

Prethodni video

Sledeći video