Väderstad - Top Down

Raznovrsnost u obradi zemljišta i mogućnost prilagođavanja različitim  uslovima čine kombinovani kultivator TopDovn odličnim izborom.  Mašina može da radi na plitkoj dubini ili do 40cm.

Prethodni video

Sledeći video


Partner

Väderstad d.o.o

Bikovački put 11, 24000 Subotica, Srbija
e-mail: tamas.rakk@vaderstad.com web: https://www.vaderstad.com/rs/