Započni pametno - Aleksandar Lukić

Ovogodišnji favoriti kod Ace su HD hibridi DKC4717 i DKC5031. Pogledajte zašto se DKC hibridi kod Ace nalaze u proizvodnji 12 godina.

Prethodni video

Sledeći video


Partner

DEKALB Srbija

Bulevar Vojvode Stepe 84, 21000 Novi Sad, Srbija
tel: +381 21 66 100 68, e-mail: info.rs@monsanto.com web: http://www.dekalb.co.rs/