Započni Pametno - Dejan Ekmedžić

Šta više reći, Dejan je sam objasnio - Nikne u jednom danu, špartaš ga u isto vreme, prvi otpušta vlagu, prvi izbaci metlicu, brzo naliva klip, rano se kruni i čuva bez sušenja.

Prethodni video

Sledeći video


Partner

DEKALB Srbija

Bulevar Vojvode Stepe 84, 21000 Novi Sad, Srbija
tel: +381 21 66 100 68, e-mail: info.rs@monsanto.com web: http://www.dekalb.co.rs/