Započni pametno - Tomislav Bačić

Sa DEKALB-om se otvori korpa i dignu noge u vis.. Pogledajte zašto je Toma Bačić od početka zadovoljan sa DKC hibridima.

Prethodni video

Sledeći video


Partner

DEKALB Srbija

Bulevar Vojvode Stepe 84, 21000 Novi Sad, Srbija
tel: +381 21 66 100 68, e-mail: info.rs@monsanto.com web: http://www.dekalb.co.rs/