Zaštita kukuruza od korova herbicidima Chief i Nicogan

Chief® i Nicogan® se koriste zajdno u borbi protiv svih značajnih korova u usevu kukuruza. Predstavljaju kompletno rešenje za proizvođače zajedno sa dugim periodom za primenu, čak do 8. lista kukuruza. Chief ® je selektivni sistemični herbicid na bazi mezotriona namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova, od drugog do osmog lista kukuruza. Doza primene preparata je od 1 do 1,2 litra po hektaru. Nicogan ® je selektivni sistemični herbicid na bazi nikosulfurona namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza.

Prethodni video

Sledeći video


Partner

ADAMA SRB d.o.o

Bulevar Mihajla Pupina 6, 11070 Novi Beograd, Srbija
tel: +381117858500, e-mail: office.serbia@adama.com web: https://www.adama.com/srbija/sb/