• GIS
  • 07.12.2020. 10:00

Pokrenuta javna nabavka za GIS za Vinogradarski registar

Vrednost javne nabavke je 4.090.800 dinara, a rok za podnošenje ponuda je 16. decembar.

Foto: Julijana El Omari
  • 138
  • 12
  • 0

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pokrenulo je javnu nabavku za uvođenje Geografskog informacionog sistema (GIS) za Vinogradarski registar.

Registar podrazumeva licencu za softver Esri ArcGIS Enterprise Standard License i aplikaciju WEB GIS za vizualizaciju vinogradarskih parcela.

Nabavka obuhvata i besplatnu obuku korisnika softvera i aplikacije i stručnu pomoć u periodu od 12 meseci od dana potpisivanja potvrde o primopredaji aplikacije.

Prijavu možete preuzeti ispod teksta

Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili sistema dinamične nabavke je četiri meseca, a ugovoreni rokovi mogu se produžavati isključivo u slučaju postojanja objektivnih i dokazivih razloga da dobavljač odnosno naručilac ne mogu postupati u predviđenim rokovima zbog dejstva više sile ili zbog nepredviđenih okolnosti nastalih nakon zaključenja ugovora, navodi se u Javnom pozivu.

Jedan od kriterijuma za izbor privrednog subjekta, jeste sposobnost za obavljanje profesionalne delatnosti, uključujući zahteve koji se odnose na upis u registar privrednih subjekata, sudski registar, profesionalni registar ili drugi odgovarajući registar kako su navedeni u dokumentaciji o nabavci.

Vrednost javne nabavke je 4.090.800 dinara, a rok za podnošenje ponuda je 16. decembar.


Dokumenti


Tagovi

Vinogradarski registar GIS Ministarstvo poljoprivrede Javna nabavka Geografski informacioni sistem


Autorka

Julijana El Omari

Više [+]

Diplomirani novinar specijalizovan za agro novinarstvo. U poslu i životu vodi se Ničeovom formulom sreće: jedno "da", jedno "ne", jedna prava linija, jedan cilj...