• Zaštita bilja
  • 29.07.2018. 17:00

Breskvin smotavac: Praćenje pomoću sume temperature i suzbijanje

Breskvin smotavac godišnje ima 3-4 generacije i osim breskve često napada i jabuku zbog sličnih bioloških osobina kao i jabukin smotavac. Kao metoda za praćenje te štetočine preporučuje se suma efektivnih temperatura, ali je praćenje brojnosti bolje korišćenje feromonskih klopki. Suzbija se insekticidima.

Foto: PIS Vojvodina
  • 528
  • 38
  • 0

Kako objašnjava savetodavka Mladenović Žaklinabreskvin smotavac (Cydia molesta)i ma 3-4 generacije godišnje. Ciklus  razvoja i biološke karakteristike breskvinog smotavca vrlo su slični jabukinom smotavcu. Breskvin smotavac prezimljava kao odrasla gusenica u kokonu pod korom stabla.

Polaganje jaja na naličju vršnih listova breskve

Prva imaga pojavljaju se tokom aprila i početkom maja meseca. Ženka polaže jaja pojedinačno na naličju vršnih listova ili vrhova mladara, odakle se ispiljene gusenice kreću niz mladar i ubušuju praveći hodnik kroz sredinu mladara i izbacujući crvotočinu. Jedna gusenica može da ošteti nekoliko mladara.

Breskvin smotavac često preleće i na jabuku

Let leptira II generacije počinje krajem juna, a gusenice te generacije mogu oštetiti i plodove, gde se osim crvotočine javlja i smola. Let leptira je razvučen i generacije se prepliću, a razvitak štetočine je kraći u odnosu na razvoj jabukinog smotavca. Kod nas nije redak slučaj da se zasadi breskve nalaze blizu jabučnjaka. Takođe, berba breskve se odvija pre berbe jabuke. Zbog toga breskvin smotavac često preleće i u zasade jabuka gde takođe, pravi štete, ubušujući se u plodove jabuke. Hodnici u kojima se razvija breskvin smotavac se od hodnika jabučnog smotavca razlikuju po tome što ne ide do semenki.

Praćenje breskvinog smotavca

Praćenje breskvinog smotavca se obavlja preko sume efektivnih temperatutra. Donji prag razvoja je 7,2°C, a gornji prag 32,2°C. Početak sabiranja temperatura, kod pojedinih sistema praćenja je 1. januar, a kod nekih sabiranje efektivnih temperatura (ET) počinje kada se na feromonima registruju prvi leptiri. U Srbiji ne postoji metoda koja je naučno proverena i potvrđena. Međutim, pri vrednost sume efektivnih temperatura od 160, se na na osnovu višegodišnjeg iskustva, upozorava na početak leta leptira prve generacije. Pri vrednosti sume ET od 295 ispiljeno je 20% larvi, a pri 825 je ispiljeno 20% larvi druge generacije.

Praćenje brojnosti breskvinog smotavca korišćenjem feromonskih klopki

Za praćenje brojnosti preporučljiva upotreba feromonskih klopki

Kod sistema praćenja gde sabiranje efektivnih temperatura počinje od prvog ulova leptira na feromonskim klopkama, polaganje jaja počinje pri 27,8, a pri 105 -111 počinje piljenje jaja. Za razvoj jedne generacije od jajeta do jajeta potrebna je suma od 535. Suma efektivnih temperatura je ista ili veoma slična na širem području. Međutim, one samo pokazuju u kojoj fazi razvoja je štetočina, ali ne i kolika je brojnost u voćnjaku. Za praćenje brojnosti se preporučuje upotreba feromonskih klopki. Prag štetnosti za različit tip feromonskih klopki treba proveriti kod proizvođača.

U toku piljenje larvi III generacija breskvinog smotavca

Trenutno je u toku piljenje larvi treće generacije breskvinog smotavca. Radi sprečavanja ubušivanja larvi u plodove preporučuje se primena insekticida Decis 2,5 EC (a.m deltametrin) 0,05% sa karencom od 14 dana, a takođe se može koristiti i insekticid Exirel (a.m. cijantraniliprol) 0,075 - 0,1% s karencom od 7 dana.


Izvori

Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije


Tagovi

Breskvin smotavac Cydia molesta Praćenje Suzbijanje Mladenović Žaklina Razvojne faze Feromonske klopke


Autor

Marinko Tica

Više [+]

Marinko je profesor književnosti s višegodišnjim novinarskim iskustvom u elektronskim medijima. Naročito je zainteresovan za teme i zbivanja u agraru, a zamenik je urednika na Agroklubu.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Da li verujete da je na slikama polje zasejano kukuruzom?