• Jabukin smotavac
  • 02.07.2021. 12:00

Jabuku napadaju štetočine - opasnost od smotavca

U regionima Kragujevca, Mladenovca i Novog Sada u toku je početak piljenja larvi ove štetočine, beleži Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja.

Foto: Depositphotos/Akchamczuk
  • 79
  • 6
  • 0

Proizvodni zasadi jabuka se u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta nalaze u različitim fazama razvoja ploda. Na području Srbije registruje se aktivnost druge generacije jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U regionima Kragujevca, Mladenovca i Novog Sada u toku je početak piljenja larvi ove štetočine, beleži Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja.

U ostalim regionima u toku je polaganje jaja, a početak piljenja larvi se u zavisnosti od regiona očekuje u narednih tri do sedam dana.

Jabukin smotavac: Karakteristike i način suzbijanja

Podsetimo, ova štetočina je tamno-smeđi leptir sa tamnom poprečnom prugom na prednjim krilima zbog koje ga je lako poznati. Leptir je aktivan noću, a danju je skriven ispod lišća ili grančica. Rasprostranjen je u svim krajevima gde se jabuka gaji. U našim uslovima ima dve generacije godišnje, a ponekad i treću. 

Sa ciljem sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, proizvođačima se na početku piljenja larvi preporučuje primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja, aktivne materije:

  • hlorantraniliprol u koncentraciji 0,016-0,02%.

Visokim temperature pogoduju razvoju štetočina

U pojedinim zasadima jabuka registrovano je prisustvo nekoliko vrsta grinja: običnog paučinara (Tetranychus urticae), crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) i rađastih grinja (iz roda Aculus).

Trenutni uslovi u proizvodnji, praćeni visokim temperaturama i odsustvom padavina, pogoduju razvoju ovih štetočina. Zasade jabuka treba redovno obilaziti i pregledati na prisustvo grinja. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se primena nekog od registrovanih akaricida, na bazi aktivne materije:

  • abamektin u koncentraciji 0,075-0,1% ili
  • etoksazol u količini 0,5 l/ha ili iste aktivne materije drugog proizvođača u količini 0,375-0,625 l/ha.

Uslovi u proizvodnji pogoduju razvoju i širenju prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha). Proizvođačima se preporučuje nastavak zaštite jabuke od tog patogena, primenom nekog od registrovanih fungicida.


Izvori

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja


Tagovi

Štetočine jabuke Jabukin smotavac Suzbijanje Grinje Pepelnica jabuke


Autorka

Julijana Kuzmić

Više [+]

Diplomirani novinar specijalizovan za agro novinarstvo. U poslu i životu vodi se Ničeovom formulom sreće: jedno "da", jedno "ne", jedna prava linija, jedan cilj...