• Prihrana voćaka
  • 12.10.2017. 14:30

Kako biljke usvajaju minerale?

Usvajanje mineralnih elemenata zavisi od brojnih faktora, a o tome bi trebalo voditi računa prilikom prihrane voćaka.

Foto: Roberta Kljenak
  • 2.053
  • 176
  • 0

Najznačajniji faktori, koji utiču na to kako će voćke usvojiti minerale tokom prihrane su: temperatura, pH zemljišta i antagonističko ponašanje elemenata (blokiranje usvajanja).

Temperatura

Temperatura utiče na sve fiziološke i biohemijske procese kod voćaka, pa tako i na usvajanje jona. Pri temperaturi od 10°C do 12°C prvo se usvajaju joni fosfora (P), zatim kalijuma (K), pa tek potom azota (N) i kalcijuma (Ca).

Apsorpcija je najintenzivnija između 15°C i 25°C.

"Tako je, na primer, usvajanje kalijuma na temperaturi od 25°C tri do četiri puta veće nego na temperturi od 13°C, za nitratni oblik azota 14 puta, a za fosfor i kalcijum četiri puta. Usvajanje prestaje na temperaturi preko 32°C", piše za PSSS dipl.ing voćarstva i vinogradarstva Mihajlo Žikić.

pH vrednost zemljišta

Alkalna reakcija zemljišta je kada je vrednost pH iznad sedam, a praćena je većim sadržajem kalcijuma i dovodi često do blokiranja usvajanja kalijuma, magnezijuma (Mg), bora (B), cinka (Zn) i gvožđa (Fe) i mangana (Mn). Kisela zemljišta često oskudevaju u kalcijumu i magnezijumu.

Za najveći broj voćaka optimalna vrednost pH je između 5,5 i 7.

Antagonističko delovanje elemenata

Ovo delovanje predstavlja blokiranju usvajanja određenih elemenata, kada je drugi u višku. Izraženo antagonističko delovanje imaju: N:P, N:K, K:Mg, Fe:Mn, Zn:Mg, i P:Zn.

Pored ovih faktora, na usvajanje i efikasnost mineralne ishrane utiču i način održavanja zemljišta, mikroflora, obezbeđenost vodom, aeracija i drugo.

Foto: Roberta Kljenak


Izvori

Poljoprivredna stručna služba Srbije


Tagovi

Minerali Antagonostičko delovanje PH Temperatura Prihrana biljaka Voćnjak


Autorka

Aleksandra Kekić

Aleksandra Kekić

Urednik portala, diplomirani novinar i ljubitelj prirode. Omiljena izreka: Ko sme taj može, ko ne zna za strah, taj ide napred.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi