• Fitofert
  • 12.08.2019. 12:00

Kako uspešno zasaditi i odnegovati jagode

Kako se leto bliži kraju, vreme je za nove radove u jagodnjacima. Stare zasade trebalo bi pripremiti za naredni period a kod podizanja novih odraditi dobru pripremu kako bi sledeće godine imali dobar rod.

Foto: Fitofert
  • 3.834
  • 282
  • 0

Kako se leto bliži kraju, vreme je za nove radove u jagodnjacima. Stare zasade trebalo bi pripremiti za naredni period a kod podizanja novih odraditi dobru pripremu kako bi sledeće godine imali dobar rod. Treba imati na umu, da jagoda, uz pravilnu prihranu i zaštitu može dobro rađati i do četiri godine, posle čega je potrebno obnavljanje zasada.

Letnja sadnja jagoda

Kako se menjaju klimatski uslovi sadnju je dobro obaviti u toku avgusta i početkom septembra uz pravilnu prihranu za dobro ukorenjavanje. Za letnju sadnju najbolje je koristiti "frigo materijal" tj. živiće koji su čuvani u hladnjači. Izuzetno je značajno da ima dovoljno vode, kako za zalivanje neposredno posle sadnje, tako i za još 3-5 zalivanja u toku vegetacije (dok se biljke dobro ne ožile) uz odgovarajuću prihranu Fitofert đubrivima.

Jesenja sadnja jagoda

U našoj zemlji ova sadnja se obavlja od početka septembra, pa do prvih mrazeva. Živići posađeni u ovom roku nemaju dovoljno vremena da se dobro ožile i da razviju jak i dubok koren, zbog čega često stradaju od prvih zimskih mrazeva.

Pri ovom terminu sadnje ne očekuje se značajan prinos naredne godine, već tek u drugoj godini posle sadnje. Za sadnju se koriste živići iz tekuće vegetacije. Međutim i pri ovom terminu sadnje važi isto pravilo, da će živići posađeni krajem septembra dati znatno veći prinos nego oni posađeni kasnije (krajem oktobra).

Treba imati na umu, da jagoda, uz pravilnu prihranu i zaštitu može dobro rađati i do četiri godine

Priprema živića za sadnju

Za uspešno gajenje jagode neophodno je da su živići potpuno zdravi i sa što bolje razvijenim korenovim sistemom. Za sadnju su najbolji jednogodišnji živići koji potiču od autentičnih, selekcionisanih i garantovano zdravih matičnih biljaka ili frigo živići.

Priprema zemljišta za sadnju jagoda

Jagoda uspeva u različitim pedološkim i klimatskim uslovima. Može se saditi u kontinentalnim nizijama pa sve do 1.000m nadmorske visine, kao i na različitim tipovima zemljišta. Ipak, pre same sadnje potrebno je ispuniti osnovne uslove za podizanje zasada, a to su: izbor tipa zemljišta - rastresita i laganija, bogata humusom (mogućnost popravke unošanjem stajnjaka). Optimalan pH 5,5 - 6,5 , dobra obezbeđenost makroelementima - N:P:K.

Pre sadnje potrebno je dobro pripremiti parcelu. Ako su problem višegodišnji korovi, preporučuje se primena herbicida na bazi glifosata. Glifomark (8-12 l/ha) i to najmanje 3-4 nedelje pre sadnje. Na parceli na kojoj se sadi jagoda najbolja predkultura su strna žita, tako da ima dovoljno vremena za pripremu zemljišta.

Pre sadnje potrebno je dobro pripremiti parcelu

Priprema zemljišta započinje oranjem na dubinu 30-40 cm ako se radi o ilovasto-peskovitom zemljištu. Ako su  zemljišta nešto "teža" preporučuje se oranje na dubinu od 50 cm. Nakon oranja, sledi đubrenje organskim (stajnjak) i mineralnim đubrivima, a ukoliko je na osnovu hemijske analize zemljišta utvrđeno da je potrebno, onda izvršiti i kalcifikaciju i pre podizanja zasada dodati potrebnu količinu osnovnih elemenata po preporuci za đubrenje.

Freziranjem se zemlja usitnjava od praškaste do sitno zrnaste strukture

Freziranjem se zemlja usitnjava od praškaste do sitno zrnaste strukture i to na dubinu do 15cm. Treba posebno upozoriti potencijalne proizvođače da od freziranja do izrade bankova ne dođe do jačih padavina jer se time usitnjenoj zemlji kvari struktura, tj. dolazi do sabijanja tla pa je teško pripremiti kvalitetne bankove, sto loše utiče na razvoj korenovog sistema.

Pre freziranja neophodno je dodati Fitofert Humiflex u količini od 10 l/ha. Fitofert Humiflex je organski oplemenjivač zemljišta na bazi huminskih kiselina, namenjen zemljištima sa dugom eksploatacijom, kao i za peskovita i glinovita zemljišta. Na ovaj način obezbeđuje se razvoj pozitivnih mikroorganizama u zemljištu, povećava se zadržavanje vlage i aeracija zemljišta (vodno-vazdušni kapacitet zemljišta).

Fitofert Humiflex svojim sastavom utiče na stvaranje biomase, propustljivost ćelijskih membrana i poboljšavanje usvajanja djubriva iz zemljišta. Ovo je jako bitno kod mladih, tek posađenih biljaka čiji je korenov sistem u razviću, a posađena biljka treba da se fiziološki dobro spremi za nastupajući period posle sadnje i zimski period mirovanja.

Nakon freziranja prave se bankovi, postavljaju trake za navodnjavanje kap po kap i na kraju polietilenska folija (0,05-0,07 mm). Primenom sistema za navodnjavanje kap po kap, obezbeđuje se i fertigacija tj. prihrana jagode kroz zemljiste, preko korenovog sistema u toku vegetacije sa formulisanim vodotopivim đubrivima za svaku fenofazu rasta i razvića živića jagode, čime se bitno može uticati na prinos.

Vrste folija i širina bankova
Zavisno od tehnologije proizvodnje folija može biti crna, bela i u poslednje vreme siva,  jednoredna ili dvoredna. Širina bankova, zavisno od izbora proizvodnje može biti od 30-90 cm, a visina od 20-40 cm. Na ovaj način gajenja može se posaditi 35.000 - 42.000 sadnica jagoda/ha, što omogućava prosečan prinos od 20 do 30 t/ha. 
Pri sadnji voditi računa o dubini sadnje. Najbolje je da korenov vrat ostane do 1cm iznad zemlje. 

Zavisno od tehnologije proizvodnje folija može biti crna, bela i u poslednje vreme siva,  jednoredna ili dvoredna

Sortiment koji se preporučuje za naša područja:

  • Rane: Clery, Alba;
  • Srednje rane: Queen Elisa, Elsanta, Asia, Lia;
  • Srednje kasne: Joly, Antea, Arosa, Roxana;
  • Kasne: Galia, Raurica, Syria.

Dobro pripremiti živiće pred sadnju

Najbolji prijem pri sadnji se postiže živićima zasađenim neposredno po vađenju iz matičnjaka. Ako je prošlo duže vreme od skidanja živića do sadnje na stalnom mestu, potrebno ih je osvežiti prskanjem vodom, a žile držati u vodi 12 - 24 sata.

Neposredno pred sadnju živiće treba pregledati oštećene, trule ili suve odbaciti, suve žile osvežiti orezivanjem, a preterano duge skraćivanjem za 1/3 dužine. Poželjno je da se tako pripremljeni živići jagode pre sadnje dezinfikuju i zaštite (potapanje u rastvor Funomila ili neposredno po sađenju puštanjem rastvora Funomila kroz sistem kap po kap).

Najbolje je živiće saditi kada je vreme oblačno ili krajem dana, a pripremljeno zemljište umereno vlažno. Živiće treba saditi na dubinu na kojoj su bili u matičnjaku.

Posle sadnje živiće treba obavezno zaliti i prihraniti Fitofert Kristal 10:40:10 1gr/biljci kroz sistem kap po kap, radi boljeg ukorenjavanja. Ovaj postupak ponoviti i pri sledećem zalivanju kroz sistem kap po kap uz dodavanje Fitofert Aminoflex 0,3%. Takođe je veoma bitno zaštititi mladi i stariji zasad od zemljišnih štetočina, puštanjem rastvora Despot (3-5 l/ha) i Funomila  (1,5 kg/ha).

Posle sadnje živiće treba obavezno zaliti i prihraniti

Kada se živići dobro ukorene i krenu novi listovi, pustiti kroz sistem prihranu Fitofert Kristal 20:20:20 1gr /biljci. Folijarno živiće tretirati sa Talocuper-om i to u koncentraciji od 0,15%-0,20%, 2-3 puta nakon sadnje. Talocuper je preparat sistemičnog delovanja sa organskim bakrom u sebi koji ima sposobnost da "uđe" (prodire kroz kutikulu biljke) u list i spreči dejstvo patogena. Takođe se može koristiti i fertigaciono u količini 2-6 l/ha.

Pratiti vegetaciju i polako smanjivati zalivanje i prihranu, kako bi biljka krajem oktobra i početkom novembra spremno ušla u hladniji period.

Autor: Master ing. poljoprivrede Bojana Stanković
Stručna služba za ishranu bilja kompanije Agromarket

Za više informacija o svim preparatima kontaktirajte Fitofert stručnu službu na jedan od niže navedenih kontakata.


Tagovi

Fitofert Sadnja jagoda Agromarket Bojana Stanković Uzgoj jagoda Živići jagode


Partner

Fitofert

Bulevar 12. Februar bb, 18000 Niš, Srbija
e-mail: marketing@fitofert.com web: https://fitofert.com/