• Metcalfa pruinosa
  • 12.08.2017. 13:30

Medeći cvrčak preti voću i cveću

Medeći cvrčak (Metcalfa pruinosa) uočen je na aroniji, malini, vinovoj lozi, cveću. Suzbija se mehanički i insekticidima.

Foto: Jadranka Berić
  • 1.903
  • 146
  • 0

Medeći cvrčak (Metcalfa pruinosa) je i ove godine uočen na različitim biljnim vrstama (aronija, malina, vinova loza na okućnici, cveće).

Polifag je, odnosno hrani se različitim biljnim vrstama, a u literaturi se navodi više od 200 domaćina. Prekriven je sivo-belom voštanom prevlakom, veličine 7 mm - 8 mm, krila su trokuglasto položena. Na dodir skače, a arve su slabo pokretne, prekrivene voštanom prevlakom.

Hrani se sisanjem na grančicama, granama i lišću, što dovodi do slabijeg rasta, ipak važnijim se smatraju indirektne štete koje nastaju usled lučenja medne rose, na koju se naseljavaju gljive čađavice smanjujući asimilacijsku površinu, nagrđuju izgled biljaka, plodova. Takvi plodovi imaju manju tržišnu vrednost, a voštane izlučevine i čađavice ostaju na biljkama i kada štetočine nema.

Suzbijanje medećeg cvrčka

U drvenaste delove biljke odlaže jaja - u pukotine na kori drveća ili u nizu u pupoljke. Sredinom maja počinje izlazak larvi, pet puta se presvlače, tokom poslednja dva razvojna stadijuma mogu da skaču. Larve odlaze na mlađe delove biljke gde sišu, a razvoj im traje dva meseca. U julu počinje pojava odraslih oblika medećeg cvrčka. Ima jednu generaciju godišnje.

Pretpostavlja se da se medeći cvrčak proširio putem saobraćajnica i zaraženim sadnim materijalom. Zabeleženo je da su ga delimično preneli pčelari, jer se pčele hrane mednom rosom, koju medeći cvrčak izlučuje.

Suzbijanje je moguće mehaničkim odstranjivanjem zaraženih grančica i grana, a moguća je i primena insekticida.

Aktivna materija (proizvod)

Kultura

Imidakloprid (Dali), alfacipermetrin (Direkt),
esfenvalerat (Sumialfa 5FL)

Vinova loza

Deltametrin (Decis 2,5EC)

Ukrasno bilje na otvorenom, kivi

Piretrini (Asset)

Maslina

U Italiji i Francuskoj se primenjuje biološki način suzbijanja primenom predatorske osice (Neodrynus typhlocybae).

Autori: dipl.ing. Vesna Bradić

Foto: Jadranka Berić

Izdvojeni tekstovi

Izdvojeni oglasi