• Bolesti kruške
  • 17.10.2021. 16:00

Pegavost lista kruške opasnost za rasadnike i male zasade

Značajne štete mogu da nastanu u rasadničkoj proizvodnji i u zasadima malih površina, na okućnicama i vikend naseljima, gde nije intenzivna proizvodnja i gde se ne sprovodi adekvatna zaštita fungicidima.

Foto: PIS Srbija
  • 95
  • 15
  • 0

Na području RC Jagodina završena je berba krušaka. Vizuelnim pregledima zasada na pojedinim lokacijama i na pojedinačnim stablima, registrovano je prisustvo simptoma pegavosti lista kruške (Mycosphaerella pyri), prenosi Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja.

Ovaj patogen je široko rasprostranjen u našoj zemlji, ali za sada ne predstavlja veću ekonomsku opasnost u zasadima gde se redovno sprovode hemijske mere zaštite. Značajne štete mogu da nastanu u rasadničkoj proizvodnji i u zasadima malih površina, na okućnicama i vikend naseljima, gde nije intenzivna proizvodnja i gde se ne sprovodi adekvatna zaštita fungicidima.

Parazit prezimljava u opalom lišću

Simptomi se javljaju na licu i naličju lista u vidu nepravilnih, sitnih pega, a u njihovom centru formiraju se crni, razbacani piknidi. Na jednom listu se formira više pega koje se vremenom spajaju pri čemu se stvaraju veće nekrotične površine. Prilikom jačeg napada može doći do opadanja lišća već krajem leta. Ova bolest se retko može javiti i na plodovima.

Parazit prezimljava u opalom lišću. U toku zime i u proleće formiraju se peritecije sa askusima i askosporama. U proleće (u toku aprila i maja), sa povoljnim uslovima, dolazi do oslobađanja askospora koje vrše infekciju. Primarne zaraze nastaju samo od askospora i traju veoma kratko, svega nekoliko kišnih dana. Nakon primarnih infekcija nastupa period inkubacije koji traje 14 dana, a posle mesec dana, u okviru pega formiraju se piknidi sa piknosporama. Piknospore izazivaju sekundarne infekcije u toku vegetacije. U povoljnim vremenskim uslovima, kada ima dovoljno kiše za rasejavanje piknospora, dolazi do jačih zaraza.

Mere suzbijanja

U cilju suzbijanja prouzrokovača lisne pegavosti kruške, posebne mere zaštite se ne sprovode, već se ovaj patogen uspešno suzbija u okviru sprovođenja mera zaštite kruške od prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pirina).

Zaštite jabuke i kruške adekvatno - vremenske prilike ubrzale razvoj bolesti

Kako je ranije za Agroklub rekla stručnjak za voćarstvo Poljoprivredno stručne službe Loznica Jelena Nevzatović, preporučuje se da pred najavljene padavine ili neposredno posle padavina proizvođači sprovedu obaveznu zaštitu kontaktnim fungicidima, na bazi aktivne materije mankozeba i ditianona, ali i sistematičnih fungicida na bazi difenokonazola.


Izvori

Prognozno-izveštajna služba zaštite bilja


Tagovi

Pegavost lista kruške Jelena Nevzatović Bolesti kruške Nekrotične pege


Autorka

Julijana Kuzmić

Više [+]

Diplomirani novinar specijalizovan za agro novinarstvo. U poslu i životu vodi se Ničeovom formulom sreće: jedno "da", jedno "ne", jedna prava linija, jedan cilj...