Zadnje aktivnosti

Poslednje aktivnosti korisnika mogu videti samo registrovani korisnici.

Online korisnici

Online korisnike Agrokluba mogu videti samo registrovani korisnici.
Za kompletne funkcionalnosti ovih servisa, prijavi se.

Promo

  • Voćnjaci i vinogradi
  • 13.02.2023. 09:00

Pregledajte voćnjak za manje problema u vegetaciji

Tokom zimskog mirovanja mnogi smatraju da u voćnjacima i vinogradima nema aktivnosti, ali upravo to je ključan period za detaljanu zdravstvenu kontrolu zasada

Foto: Depositphotos/DJSrki
  • 128
  • 8
  • 0

Sve više izražene klimatske promene, značajno otežavaju kako voćarstvo tako i poljoprivredu u celini. Njihovoj ekspanziji danas, doprinosi mnogo faktora, a u velikoj meri i poljoprivreda. Racionalnom upotrebom sredstava za zaštitu bilja daćemo značajan doprinos njihovu smanjenju, dobićemo siguran proizvod za konzumaciju, a troškovi proizvodnje biće značajno niži. Novi trendovi ka održivoj poljoprivredi biće bazirani na znanju, a od velikog značaja je edukacija poljoprivrednika.

Zima je ključan period

Tokom zimskog mirovanja mnogi smatraju da u voćnjacima i vinogradima nema aktivnosti, ali upravo to je ključan period za detaljanu zdravstvenu kontrolu zasada. Upotrebom adekvatne opreme u vidu lupe, neophodno je obaviti pregled jednogodišnjih mladara, dvogodišnjeg i trogodišnjeg drveta u krošnji, ramenih grana i trupa.

Tom prilikom treba sakupiti adekvatne reprezentativne uzorke koji će dati jasnu sliku o prisustvu prezimljujućih formi bolesti i štetočina. Uzorak da bi bio reprezentativan mora se sastojati od grana različite starosti, pozicija u krošnji i različitih delova voćnjaka. Na taj način će se utvrditi prisustvo prezimljujućih formi štetočina ili sporonosnih organa patogena, te shodno takozvanim pragovima štetnosti u velikoj meri spremnije dočekati i planirati hemijski tretmani u narednoj vegetacionoj sezoni. Preveniranje pojave bolesti ili infestacije štetočina u zasadu jesu prvi i najznačajniji momenat u procesu zaštite bilja u integralnom konceptu.

Najznačajnije - lisne vaši

Da bi se zimski pregled voćnjaka kvalitetno obavio potreban je određeni nivo znanja poljoprivrednih proizvođača o tome koji su to štetni organizmi na koje treba obratiti pažnju u vegetacionom mirovanju. Prvo treba pažnju obratiti na veliki broj polifagnih štetočina, među kojima su najznačajnije lisne vaši koje prezimljavaju u stadijumu jajeta. Jaja su položena obično na jednogodišnjim, a nekada i dvogodišnjim granama pojedinačno na kori. Neke vrste, kao recimo breskvina lisna vaš (Myzus persicae) polaže jaja uz same pupoljke. Ukoliko se utvrdi brojnost od 25 jaja na jednom dužnom metru grančica, to je gotovo siguran znak da se prva generacija može očekivati u velikom broju ukoliko se ne sprovede adekvatan zimski hemijski tretman.

Osim lisnih, mogu se uočiti i štitaste vaši. Jedna od najznačajnijih jeste štitasta vaš šljive Lecanium corni koja je izuzetno polifagna štetočina, a osim u zasadima šljive može se pronaći i na vinovoj lozi, breskvi, leski. Vrlo je otporna na niske temperature, a prezimljava kao larva drugog stepena. Detaljno obratiti pažnju na starije grane i deblo. 

Quadraspidiotus perniciosus ili kalifornijska štitasta vaš je takođe izrazitno polifagna štetočina, a može da se pronađe u zasadima jabuke, kruške, breskve, dunje, a nekada i vinove loze. Prezimljava kao larva drugog stepena ispod štita na površini kore grana. Slabo je otporna na niske temperature te se veća brojnost obično može očekivati nakon blagih zima.

Poslednjih godina sve veći problem u zasadima jabuke predstavlja krvava vaš jabuke Erisoma lanigerum koja prezimljava u stadijumu larve u zoni korenovog vrata na dubini od 10-15 centimetara, a manji deo u pukotinama ili ispod kore drveta. Vrlo su otporne na niske temperature i mogu da istrpe do -27 stepeni Celzijusa. Kolonije krvave vaši je veoma lako uočiti u u vidu bele pamučaste navlake u pukotinama kore, ranama od rezidbe i deblu. Prag štetnosti u voćnjaku je 10 odsto napadnutih stabala.       

Pregled obavite pre rezidbe (Foto: Depositphotos/nehruresen)

Crveni voćni pauk, moljac, jabukin cvetojed

Pregledom dvogodišnjih grana odnosno pupoljaka na istim, tokom zimskog perioda mirovanja mogu da se uoče veoma specifična jaja crvene boje crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) koji predstavlja veoma polifagnu vrstu. Kako bi se prevenirala njihova masovna pojava, neophodno je odrediti broj jaja po pupoljku ili po metru dužnom grane, a prag štetnosti jeste 10 jaja po pupoljku ili 1.000 jaja po dužnom metru. Ukoliko se ustanove navedeni pragovi štetnosti neophodno je tokom vegetacije povesti računa o primeni akaricida.        

Moljac Leucoptera malifoliella prezimljava u stadijumu lutke u belom kokonu koji se uglavnom nalazi u pukotinama kore. Kritična brojnost je 10-20 lutki po stablu. Jabukin cvetojed Anthonomus pomorum prezimljava kao odrasla jedinka unutar samog voćnjaka, dok različite vrste gusenica u vidu jajnih legla često formiranih u samoj kruni biljaka, najčešće na skrovitim mestima.         

U maslinjaku i malinjaku

Naučnim pregledom maslinjaka u toku perioda mirovanja, a pre same rezidbe neophodno je utvrditi stepen napada potkornjacima koji predstavljaju sve veći problem u savremenom maslinarstvu.

Kontrola malinjaka je od vitalnog značaja za utvrđivanje prisustva prstenara maline Agrilus aurichalceus koji prezimljava u stadijumu larve unutar napadnutog izdanka maline. Napad se veoma lako uočava zbog zadebljanja samog lastara unutar kog je prisutna larva.

Zasade citrusa je značajno pregledati na prisustvo gljiva cađavica koje poslednjih godina nastaju kao posledica napada narandžinog trnovitog moljca Aleurocanthus spiniferus koji je veoma značajna štetočina kako u Crnoj Gori tako i u Hrvatskoj.               

Osim navedenih, od velikog značaja provera voćnjaka i vinograda na prisustvo simptoma određenih bolesti na pojednim delovima biljke kako bi se daljim agrotehničkim ili mehaničkim zahvatima isti uklonili. Uklanjenjem simptomatičnih biljnih delova smanjuje se infekcioni potencijal. Zasad maline je preporučljivo prekontrolisati na prisustvo simptoma kestenjaste pegavosti maline Didymela aplanata, dok je kod masline pažnju neophodno fokusirati na prisustvo simptoma: raka masline, olovne bolesti i paunovog oka.

Lastare vinove loze nužno je detaljno pregledati na prisustvo simptoma crne pegavosti Phomopsis viticola, a sam čokot na prisustvo pojedinih sporonosnih organa patogena prouzrokovača bolesti trupa vinove loze.

Kod jabučastog voća obratite pažnju kako grane tako i deblo jer je moguće prisustvo rak rana prouzrokovanih fitopatogenom bakterijom Erwinia amylovora, kao i fitopatogenih gljiva Nectria galligena i Nectria cinnabarina. Kod koštičavih voćnih vrsta se takođe preporučuje kontrola na prisustvo rak rana gde se kao prouzrokovači mogu javiti određene patogene gljive i bakterije.  Otpalo lišće i mumificirani plodovi su idealno mesto za prezimljavajuće forme različitih fitopatogenih gljiva kao što su: Monilia laxa, Monilia fructigena, Monilia fructicola, Polystigma rubrum, Blumeriella japi, Stigmina carpophila, Venturia inaequalis.

U otpalom lišću preživljavaju i različite polifagne insekatske vrste, kao što je veliki broj minera.

Otklonite i mumificirane plodove (Foto: Depositphotos/caocao1211967.gmail.com)

Mehaničke i agrotehničke mere

Na bazi svega navedenog, nužno je sprovesti sve mehaničke i agrotehničke mere. Uklanjanje otpalog lišća i mumificiranih plodova jeste prvi korak u integralnom konceptu zaštite bilja, da bi se kasnije rezidbom uklonili svi oboleli biljni delovi sa izraženim rak ranama.

Uklanjanjem grančica ili lastara sa prisutnim štetočinama, struganjem kore kako bi se uklonili kokoni ili uklanjenjem jajnih legla pojedinih vrsta gusenica značajno će se smanjiti njihova brojnost u vegetaciji.

Jedna od najznačajnijih sugestija svim voćarima i vinogradarima jeste obavezno iznošenje i spaljivanje svih orezanih biljnih delova iz voćnjaka i vinograda. Greške koje se iz godine u godinu ponavljaju u vidu deponovanja orezanog biljnog materijala u samom voćnjaku se moraju u potpunosti iskoreniti.

Dopuštanje zakorovljenosti voćnjaka i vonograda u zimskom periodu mirovanja je takođe kardinalna greška, jer upravo korovska flora često služi kao idealna sredina za prezimljavanje mnogih patogena ili štetočina. 

Takođe, značajan je i tajming primene sredstava za zaštitu bilja. Hemijske tretmane, kombinacijom mineralnih ulja i bakarnih preparata najbolje je odraditi neposredno pred kretanje vegetacije kada su štetočine u procesu aktivacije iz perioda hibernacije, a samim tim pokazuju najveći stepen osetljivosti prema primenjenim sredstvima za zaštitu bilja. Pritom svakako voditi računa da sredstvo za zaštitu bude pravilno aplicirano na same vrhove mladara, pukotine kore trupa i račve ramenih grana kako bi se suzbile sve prezimljujuće forme štetočina.                                             


Tagovi

Pregled voćnjaka Štetočine Lisne vaši Bolesti u voćnjaku Zimski period


Autor

Bogoljub Kandic

Više [+]

Inženjer biljne proizvodnje i magistar fitomedicine, rukovodilac vrtnog centra i rasadnika u Podgorici. Prati proizvodnju i savetuje brojne proizvođače u sadnji, rezidbi, ishrani i zaštiti.

Izdvojeni tekstovi

Izdvojen oglas

KLUB

Bulka poljska i još jedan divan zalazak sunca...